KBRN – Kirli Bomba Eğitimi

Kimyasal – Biyolojik – Radyolojik – Nükleer (KBRN) ile el yapısı bomba bir araya getirilmek suretiyle yapılacak eylemin KBRN saldırı haline dönüştürülmesi noktasında uygun müdahale tekniklerinin uygulanabilmesi hususunda daha önce bomba uzmanı temel eğitim kursu görmüş personele yönelik olarak bilgi, beceri ve kabiliyeti kazandırmak amacıyla nitelikli personel yetiştirmek
Süre : 1 Hafta ( 1 Hafta Teorik ve Uygulamalı Eğitim)
 
KBRN Tehdit ve Tedbirleri Kursu
Kimyasal –Biyolojik – Radyolojik – Nükleer (KBRN) tehdit ve tehlikelerin neler olduğu , yayma ve tespit etme vasıtaları ve alınabilecek tedbirler konusunda bilgi ve donanıma sahip nitelikli personel yetiştirmek
Süre : 2 Hafta ( 2 Hafta Teorik ve Uygulamalı Eğitim)
 
KBRN Olay Yeri Yönetimi , Araç-Gereç ve Ekipmanları Kursu
Tehlikelerin meydana geldiği yerlerde Olay Yeri Yönetimi , araç – gereç ekipman kullanımı, dekontaminasyon konularında bilgi ve beceriye sahip nitelikli personel yetiştirmek
Süre : 2 Hafta ( 2 Hafta Teorik ve Uygulamalı Eğitim)