İş Sağlığı ve Güvenliği

İş Sağlığı ve Güvenliği

Ekol Grup Şirketleri, 6331 sayılı kanunun yürürlüğe girdiği tarih olan 20 Haziran 2012 tarihini müteakip aynı yıl içerisinde “İşyeri Sağlığı ve Güvenliği Birimini” kurarak kendi projelerine bu hizmeti vermeye başlamıştır.

Mayıs 2016 da ise tüm firmalara bu hizmeti sunmak amacıyla; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Onaylı “MNE OSGB” ve Sağlık Bakanlığı Onaylı “ MNE İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ” ‘ni bünyesinde bulunduran MNE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ A.Ş. ‘ni kurmuştur.

Uzman kadrosu ve akademik müşavirleri ile hedef kitleye en güvenilir ve kaliteli hizmetleri sunmak, sektördeki tüm firmaların çözüm ortağı olmak, Firmamızın temel hedeflerindendir.

İş Yeri Hekimi (İYH) – İş Güvenliği Uzmanı (İGU) – Diğer Sağlık Personeli (DSP) istihdamı ile firmalara bu alanda 6331 sayılı kanun ve ilgili yönetmeliklerde yer alan tüm sorumlulukları yerine getirecek şekilde;
 • Rehberlik ve danışmanlık hizmeti
 • Çalışma ortam gözetimi
 • İşe giriş eğitimleri
 • İşe giriş muayeneleri
 • Çalışanların sağlık gözetimi

Risk değerlendirme çalışmaları yapmak ve raporları hazırlamak,
Acil Durum Eylem Planlarının hazırlanması
Temel İSG eğitimlerinin yanı sıra “Teknik Eğitimler” in verilmesi
 1. Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,
 2. Elle kaldırma ve taşıma,
 3. Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,
 4. İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,
 5. Ekranlı araçlarla çalışma,
 6. Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,
 7. İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,
 8. Güvenlik ve sağlık işaretleri,
 9. Kişisel koruyucu donanım kullanımı,
 10. İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,
 11. Tahliye ve kurtarma

Farklı çalışma alanlarına yönelik Özel eğitimlerin verilmesi
 • İlk Yardımcı Eğitimi
 • Yüksekte çalışma eğitimi
 • Psikososyal Risk Etmenleri ve Başa Çıkma Yolları Eğitimi
 • Muskoloskelatal Sistemi Hastalıkları ve Önleme Yolları Eğitimi
 • Ergonomi Eğitimi
 • İş hijyeni
 • İlk yardım eğitimleri
 • Bulaşıcı Hastalıklardan Korunma Yolları
 • İnsan Kaynakları Yönetimi Eğitimleri
 • Kalite Yönetim Sistemleri Eğitim Hizmetlerini sunar.

Ayrıca İSG alanındaki bir çok ihtiyacınıza yönelik hizmetleri ise “Çözüm Ortaklarımız” aracılığıyla yerine getirebilmekteyiz.