Ülke Sınır Güvenliği

Misyon Vizyon

Stratejik öneme sahip tesislerin (Enerji Santralleri, Havaalanları, Limanlar, Alışveriş merkezleri, Spor tesisleri) bomba ve diğer terör tehditlerine karşı risk analizlerinin yapılması, ihtiyaçlarının belirlenmesi, gerekli cihaz ve ekipmanların temin edilmesi, personelin ihtiyaç duyulan eğitimlerinden geçirilmesi ve danışmanlık hizmeti vermektir.
Yurt dışında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin stratejik ortağı olan devletlere talepleri doğrultusunda, uzmanlık alanlarımızla ilgili konularda danışmanlık hizmeti vermektir.