Farkındalık Eğitimleri

Savaş Bölgesi ve Kirli Alanlarda Hareket Tarzı Belirleme ve Alınabilecek Tedbirler Kursu
Süre: 4 Gün
Bomba Tehdidi ve Şüpheli Paket Olay Yeri Tedbirleri Kursu
Süre: 4 gün
Bomba İhbarlarında Hareket Tarzı ve Alınmsı Gereken Tedbirler Kursu
İntihar Saldırıları ve Araç Bombalar
Gerçekleştirilen intihar saldırıları ve araç bombalarda olay yerinin yönetilmesini, incelenmesi ve delillerin usulüne uygun olarak toplanıp muhafaza edilmesini, gerekli analizlerin yaptırılmasını ve olayla ilgili raporların düzenlenmesini sağlayacak nitelikte personel yetiştirmek .
Süre : 1 Hafta ( Teorik ve Uygulamalı Eğitim)