Servis Yönetim Hizmetleri

Servis Yönetim Hizmetleri

Rutin olmayan ve yılın belirli dönemlerinde yapılması gereken bir takım işler, firmaların ve çalışanların verimliliğini azalttığından, destek hizmet ihtiyacı oluşmaktadır. Bu bağlamda Grubumuz bünyesinde bulunan MNE Şirketi, tüm ihtiyaç sahiplerine; ofis boy, kurye, servis ve ikram personeli, danışma, host, hostes personeli, şoför, kurum içi lojistik hizmetleri, santral operatörü, yardımcı bayan vb. hizmetleri sunmaktadır.

Kurum ve kuruluşlara destek hizmeti sağlamak, ofis, sekretarya ve idari personel için dönemsel/uzun vadeli kaynak tahsisi veya destek hizmetlerini veren MNE, faaliyetlere başlamadan önce mevcut-ihtiyaç hiyerarşisini analiz etmekte, Grubumuz bünyesinde bulunan akademisyenler tarafından yapılan değerlendirmeler, optimum personel, malzeme, zaman ve finansal kaynak olarak sahaya sunmaktadır.