ÖZEL GÜVENLİK YÖNETİCİLİĞİ EĞİTİMİ

Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi, Gedik Üniversitesi ile iş birliği ile profesyonel, yüz yüze ve çevrimiçi (online) olarak hazırlanan, 16 saat süren eğitim neticesinde e-Devlet Kapısından sorgulanabilir sertifika kazanacağınız bir eğitim programıdır.

Özel Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi’nin Amacı:

1.    Özel Güvenlik sektöründe eksikliği hissedilen profesyonel yönetcililer yetiştirmek,
2.   Güvenliğin her kademesinde görev yapan yetenekli kişilere, gerekli bilgi, beceri ve donanımları kazandırarak Güvenlik sektöründe kariyer hadefleri sunmaktır.

Kimler Özel Güvenlik Yöneticiliği Eğitimi’ne Katılım Sağlayabilir?

1.    Özel Güvenlik Temel Eğitimleri’ni başarı ile tamamlamış, Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip yöneticiler ve yönetici adayları,
2.   Farklı sektörlerde yer almasına rağmen Özel Güvenlik alanına ilgili olan herkes bu eğitime katılım sağlayabilir. (Sektörde Resmi Yönetici olarak çalışacak kişilerden en az Ön Lisans mezuniyeti aranmaktadır.)

Özel Güvenlik Yöneticileri Ne İş Yapar? Nerelerde Görev Alır?

1.    Güvenlik hizmeti alan kurum ve kuruşlarda görev yapan güvenlik görevlilerinin genel koordinesini sağlamak, güvenlik planlarını ve prosedürlerini hazırlamak, yönetimle personel arasında köprü görevi görmek,
2.    Özel Güvenlik Şirketlerinin genel merkezlerinde yönetici olmak,
3.    Güvenlik Sektöründe; site, avm, iş merkezleri, fabrikalar başta olmak üzere, özel güvenlik hizmeti alan tüm kurumlarda amir ve müdür pozisyonlarında görev alabilirler.

Özel Güvenlik Yöneticiliği Eğitim İçeriği:

1.    Özel Güvenlik Yöneticiliği,
2.    Güvenlik Hukuku,
3.    İş Hukuku,
4.    Genel Kollukla İlişkiler,
5.    Güvenlik Tedbirleri,
6.    Risk Analizi ve Acil Durum Eylem planı,
7.    İletişim ve Beden Dili,
8.    İş Sağlığı ve Güvenliğidir.

Kayıt İçin İstenen Belgeler:

1. Kimlik Fotokopisi,
1. Özel Güvenlik Kimlik Kartı Fotokopisi (olması durumunda),
  1. 2 adet resim,
  2. Diploma fotokopisi,
  3. İkametgah’tır.