EMAIL ADRESİMİZ[email protected]
TELEFON NUMARAMIZ444 9 881
ÇALIŞMA SAATLERİMİZ7 gün / 24 saat

Güvenlik Danışmanlık Hizmetleri

GÜVENLİK DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

 • Güvenlik tedbirleri ile ilgili bilgi vermek, risk analizi yapmak, planlama ve kontrol hizmetleri sağlamak.
 • Kendi bünyelerinde güvenlik birimi oluşturacak kurum veya kuruluşlara; 5188 sayılı yasaya uygun özel güvenlikteşkilatını kurmak,eğitim,kontrol ve atış hizmetleri vermek.
 • Kanun ve Yönetmeliklerde değişen maddelere uygun olarak mevcut planlarda gerekli düzenlemeleri yapmak ve bu planları geliştirmek.
 • Bina ve tesislerin inşaat başlangıcı ile birlikte kullanılacak güvenlik sistemlerini belirlemek, planlarını yaparak montajını yapmak.
 • Elektronik Güvenlik de dahil olmak üzere kullanılacak her türlü güvenlik malzemesini temin etmek.


Bu hizmetimiz, kurumların güvenlik risklerinin saptanması, prosedürlerinin belirlenmesi ve uygulanması aşamasında, kurumla işbirliği içerisinde çalışmasını içeriyor. İhtiyaç duyulan güvenlik altyapısını saptıyor ve 5188 sayılı yasaya uyumu konularında danışmanlık hizmeti sunuyoruz.

Güvenlik Danışmanlığı Hizmetlerimiz;

 • Tehdit Değerlendirmesi
 • Risk Analizi
 • Güvenlik Planlarının Hazırlanması
 • Güvenlik Sistemleri Konusunda Öneriler
 • Kimyasal-Biyolojik-Radyolojik Tehdit Değerlendirmesi
 • Güvenlik Denetimi
 • Güvenlik Personeli Seviye Tespiti
 • Sivil Savunma Planlarının Hazırlanması


Ekol Grup kişi ve kurumlara güvenlik danışmanlığı hizmetleri verir. Özel ekipler koşullarıayrıntılı olarak inceler, gerekli önerileri hazırlar, ve her proje tam bir gizlilik içinde yürütülür.