Yakın Koruma

Korunacak kişi için :

  • Şoförün seçilmesi ve özel eğitime tabi tutulması
  • Yakın koruma elemanlarının seçilmesi ve özel eğitime tabi tutulması
  • Koruyucu olabilecek kişinin (bodyguard) seçimi ve özel eğitimden geçirilmesi
  • Alarm merkezimizce elektronik takiplerin sağlanması